Vår verksamhet

Vi arbetar med vad som vanligen kallas hushållsnära tjänster.  Detta innebär odling, trädgårdsarbete, städning och andra uppgifter nära hemmet. Vi utför även service och reparationer av trädgårdsmaskiner, samt enklare byggprojekt. Dessutom bedriver vi en mindre maskinuthyrningsverksamhet.

Vi kan erbjuda plats för arbetsträning, praktik och i förlängningen även arbete. Vi har idag sex medlemmar och två anställda på heltid.

Vi är belägna i Åsbro  i Askersunds Kommun. Vårt arbetsområde sträcker sig från Motala-Karlsborg till Karlskoga-Örebro.

OSS i Åsbro är ett arbetsintegrerande socialt företag. Det innebär att vi ämnar att:

  • Integrera människor som har svårigheter att få och/eller behålla ett jobb
  • Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • I huvudsak återinvestera våra vinster i den egna eller liknande verksamheter
  • Vara organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.