Start

OSS i Åsbro – ett arbetsintegrerande socialt företag

Människans förmåga är mångfaldig och ingen är den andre lik. Men även våra behov varierar.  Därför tror vi att möjligheter och potential inte är kopplat till individen utan det samhälle vi omger oss med.

Ett samhälle som bejakar variation och mångfald är ett samhälle där varje person kan blomstra och nå sin fulla potential.

Genom att visa och agera med omsorg, ge stöd och samverka med andra vill OSS i Åsbro vara en av de byggstenar som formar ett sådant samhälle.